گروه آموزشی آمادگی دفاعی علی آباد کتول

اخبار -اطلاعات علمی - طراحی آموزشی - بانک سوال - مقالات علمی آموزشی

نمونه طرح درس بودجه بندی شده درس آمادگی دفاعی

 

طرح درس بودجه بندی شده سالانه درس آمادگی دفاعی سال دوم متوسطه

رشته:                                 درس :                                       سال تحصیلی:                                             تهیه کننده :

نوبت

ماهانه

هفته

تاریخ

صفحات تدریس

عناوین و فهرست موضوعی مورد تدریس

نوبت اول

مهر

اول

 

 

 

دوم

 

 

 

سوم

 

 

 

جهارم

 

 

 

آبان

اول

 

 

 

دوم

 

 

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

 

 

آذر

اول

 

 

 

دوم

 

 

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

 

 

دی

اول

 

 

 

دوم

 

 

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

 

 

نوبت دوم

بهمن

اول

 

 

 

دوم

 

 

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

 

 

اسفند

اول

 

 

 

دوم

 

 

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

 

 

فروردین

سوم

 

 

 

چهارم

 

 

 

اردیبهشت

اول

 

 

 

دوم

 

 

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

 

 

خرداد

اول

 

 

 

دوم

 

 

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             طراح : براتعلی احمدی

                                                                                                                                                                                سرگروه درس آمادگی دفاعی شهرستان علی آباد کتول

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۹ساعت 19:39  توسط براتعلی احمدی   |